Oznámení termínu stěhování centrálního skladu ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Na základě této skutečnosti bude ve výše uvedeném termínu provoz centrálního skladu přerušen. Běžné skladové operace, včetně pravidelné expedice a distribuce zboží tedy v tomto týdnu probíhat nebudou, věříme však, že na základě této včasné komunikace budeme schopni Vaše požadavky uspokojit s předstihem. Za naši společnost bych Vás rád požádal, abyste tuto skutečnost zohlednili ve svém plánování objednávek na měsíce duben a květen a promítli tak toto přerušení dodávek ve svých požadavcích. Za dočasné omezení provozu a případné negativní dopady přesunu centrálního skladu se předem omlouváme, věříme však, že se nám tyto během realizace projektu podaří minimalizovat. O případných změnách v pravidelných rozvozových trasách Vás budou s předtihem informovat naši obchodní zástupci. Konsolidace skladových operací v nové lokalitě nám umožní dosáhnout celkového zefektivnění modelu distribuce zboží a zároveň nám poskytne možnost pružněji a rychleji reagovat na Vaše požadavky. Věříme, že se tyto synergické efekty projeví již v krátkodobém horizontu a pomohou nám tak nejenom vylepšit naší dodavatelskou spolehlivost, ale pomohou nám společně podpořit, posílit a rozvinout náš společný záměr na trhu v České i Slovenské republice.