Hodnotový řetězec

ASSA ABLOY se snaží zvyšovat účinnost svého hodnotového řetězce a to prostřednictvím snižováním výrobních nákladů například v oblasti optimalizace nebo snižováním množství odpadu.

Udržitelný rozvoj v celém hodnotovém řetězci

Inovace

Nové výrobky jsou hodnoceny z hlediska dopadu na životní prostředí. Mnoho výrobků vyvinutých v poslední době šetří energii díky zlepšené izolaci a inteligentnímu ovládání otevírání dveří.

Dodavatelé

Dodavatelé skupiny jsou pečlivě vybíráni dle přísných kriterií. Dodavatelé, kteří nesplňují požadavky skupiny, k nimž patří minimálně dodržování Kodexu chování ASSA ABLOY, jsou vyloučeni z další spolupráce. ASSA ABLOY hledá dodavatelé, kterou jsou šetrní k životnímu prostředí a kteří dodržují základní etické normy.

Výroba

Výrobní procesy společnosti ASSA ABLOY podléhají přísným kontrolám tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí. V průbehu výroby ASSA ABLOY identifikuje nepotřebné a ekologicky nešetrné procesy, které nahrazuje šetrnými alternativami.

ISO certifikace

Všechny naše továrny, které mají ekologický dopad na životní prostředí, mají certifikace ISO14001. 

Trh

ASSA ABLOY dodržuje zákony a předpisy pro obchodní etiku v zemích, kde působí, a stejné chování vyžaduje i od všech partnerů.

Zákazníci

Ambicí společnosti ASSA ABLOY je dodávat kvalitní výrobky, které splňují požadavky zákazníků, mají dlouhou životnost a jsou vyráběny s minimální spotřebou zdrojů a dopadem na životní prostředí po celý svůj životní cyklus.