Cíle kvality a environmentu

Cíle kvality a environmentu ve výrobním závodě v Rychnově nad Kněžnou pro rok 2018 (Divize stavební)

Cíle kvality pro rok 2018

- V roce 2018 dodržet plnění termínů dodávek dohodnutých se zákazníkem (CTD – Capability To Deliver) na úrovni min. 92 %.
- Snížení DPPM (Defect Parts Per Milion – počet reklamovaných kusů z 1 milionu kusů vyrobených) pro externí reklamace v roce 2018 na maximální hodnotu 900.
- Do srpna roku 2018 zpracovat dokument „Generační plán cylindrických vložek FAB a následně dle této struktury představit do konce roku 2018 5 výrobkových prototypů.

Cíle environmentu pro rok 2018

- Snížit spotřebu organických rozpouštědel o 15% v porovnání s rokem 2017.
- Snížit produkci odpadu 12 01 09 – Odpadní a řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny o 10% v porovnání s rokem 2017.
- Snížení množství komunálního odpadu o 5 % v porovnání s rokem 2017.
- Snížení spotřeby vody o 15% v porovnání s rokem 2017.

Ke stažení: