Příběhy servisu

Referenční projekty a jak spravujeme servisní požadavky.

Obchodní centrum - Pivovar, Děčín

Mezi naše zákazníky patří Obchodní centrum PIVOVAR DĚČÍN. Toto unikátní multifunkční centrum vzniklo citlivým spojením původních historických částí budov pivovaru, o němž první zmínky sahají až k přelomu 17. a 18. století, s novými moderními prvky architektury. Naše společnost byla jedním z dodavatelů dveří a v současné době je naší hlavní náplní pravidelná kontrola všech dveří, které jsou v budově osazeny. Na kontroly jezdíme v rámci přidělených intervalů pro dané obchodní jednotky – je tak možná synchronizace s postupným odstřežením objektu. Podíleli jsme se také na pasportizaci objektu, která ulehčí orientaci údržbě objektu.

Obchodní centrum - Central, Kladno

V březnu 2015 bylo otevřené Obchodní centrum Central Kladno. V roce 2019 se naše společnost stala servisním partnerem dveří v celé budově. Jako první byla provedena servisní kontrola všech dveří. Po zmonitorování současného stavu byly zajištěny tyto úpravy:

  • servis všech dveří  v obchodním centru
  • v místech, kde docházelo k častému poškození dveří (zásobování), proběhla výměna magnetů, které zajišťují, aby dveře držely v otevřen é poloze (eliminuje to poškození zvihacími zařízeními), a i přesto nadále sloužily jakopožární uzávěr v případě vyhlášení požáru.

Obchodní centrum - Galerie Harfa, Praha

Galerie Harfa nabízí 160 obchodů na třech podlažích o celkové výměře 49 tisíc m² a centrum bylo otevřeno již v roce 2010. V rámci dlouhoodobé spolupráce se podílíme na revitalizaci obchodního centra a díky znalostem všech našich výrobků (i z předešlých let), dokážeme vyrobit dveře, které jsou totožné se dveřmi umístěné v obchodním centrum. Nedojde tak k narušení původního rázu budovy.

Technická podpora je zajištěna 24 hodinovým servisem na telefonu. Kromě servisních zásahů se podílíme na poradenské a konzultační činnosti při bodoucích záměrech obchodního centra.

Obchodní centrum - Galerie Butovice, Praha

Nákupní centrum bylo otevřeno v roce 2005 a v roce 2016 proběhla rozsáhlá rekontrunkce v celém objektu. Vedení centra investuje každý rok do oprav a modernizaci a to včetně dveří. Právě naše poradenská a konzultační činost pomáhá s plánováním financí a rozpočtů na několik let dopředu. Eliminujeme tím rizika nefunkčnosti v rámci celého roku na minimum. Vedení centra tak získá informaci o investicích, které jsou nutné v nejbližších letech udělat a to včetně rozpisu položek.

Továrna Nexen, Žatec

V srpnu 2019 otevřela jihokorejská společnost NEXEN továrnu v Žatci, která patří k nejmodernějším na světe. Jednalo se o třetí největší zahraniční investici v České republice. Továrna o rozloze 65 hektarů zaměstnává 850 lidí z blízkého okolí. Naše společnost se stala dodavatelem několik set dveří a servisním partnerem. Po realizaci jsme provedli pasportizaci dveří v rámci běžné kontroly provozuschopnosti dveří. Zákazník tak získal jasný přehled o tom, kde a jaké dveře s jakým označením jsou v továrně umístěné.

V průběhu servisních prohlídek se provádí:

  • seřízení nebo doplnění základních částí (být vypadlé těsnění, požární páska  apod.)
  • výměna základních komponentů, které v případě zjištění poškození ihned na místě měníme
  • pravidelná servisní kontrola

Ostravská Univerzita, Ostrava

Univerzita byla založena v roce 1991, skládá se ze šesti fakult, které se nacházejí v různých budovách rozmístěných po Ostravě. Mezi naše první úkoly bylo přípravit dokumentaci pro pravidelné požární kontroly a to v podobě záznamů v logické posloupnosti a každoročně vystavujeme prohlášení pro jednotlivé budovy university.

V současné době je nastaven harmonogram kontrol všech budov tak, aby každý den probíhající kontroly byl maximálně efektivně využit a facility manager dané budovy nebyl zbytečně časově zatěžován nad dohledem naší práce než je nezbytně nutné.

ČVUT Praha

České vysoké učení technické v Praze je významná česká technická univerzita sídlící převážně v Praze a patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

Většina budov prochází z minulého století a je proto nutné zajišťovat průběžnou rekonstrukcí. Naše společnost se podílí na modernizaci dveří, které za mnoho let provozu vyžadují obměnu. V rámci poradenské a konzultační činnosti jsme připravili řešení v rámci provozu budovy a v návaznosti na každoroční rozpočty, které jsou vyčleněné na opravy.