Zdravotnická zařízení se spoléhají na řešení umožňující flexibilní přístupy a vysoké zabezpečení

Zajištění prostor pro lékaře, pacienty i návštěvníky je klíčové. Vstupy určené pouze povolaným osobám je nutné zabezpečit.

Polikliniky, nemocnice, ordinace i lékárny jsou zařízení, která potřebují zajistit specifické zabezpečení vstupu do jednotlivých prostor. Instalované produkty, které zajišťují hladký průběh provozu zdravotnických zařízení a nabízí automatické vstupy dodává společnost ASSA ABLOY. Diskrétní a zároveň inteligentní a účinná řešení jsou flexibilní a vyhovují pacientům, zdravotnickému personálu i návštěvám. Na obranu šíření infekcí jsou instalovány např. loketní vypínače a antimikrobiální dveřní kliky.

Refereční stavby

Fakultní nemocnice u sv, Anny v Brně využívá výhod dveřních zavíračů, které jsou certifikovány a mohou být použity pro požárně odolné a kouřotěsné dveře. Dveřní zavírače mohou být instalovány na levých i pravých dveřích a síla zavírání lze nastavit.

Dlouhodobá spolupráce s Fakultní nemocnicí v Motole. Všechny části nemocnice jako operační sály, lůžková oddělení, čekárny i ošetřovny potřebují flexibilní zabezpečení, právě takové jaké nabízí společnost ASSA ABLOY.

V roce 2015 byly v Oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi instalovány elektrické zámky od ASSA ABLOY. Elektromechanické zámky mohou být v provedení úzkého či širokého zádlabu a samozamykací funkce zajistí automatické vysunutí závory při zavření dveří.

Uherskohradišťská nemocnice v roce 2013 osadila protipožární dveře produkty od společnosti ASSA ABLOY. Dveřní zavírače, na kterých je možné nastavit rychlost zavírání a dovírání dveří a úhel otevření zabezpečuje v nemocnici plynulý chod v jakékoliv situaci.

ASSA ABLOY a její certifikovaný integrační partner GOLDCARD, spol. s.r.o. se stali hlavním dodavatelem přístupového systému zrekonstruovaného rehabilitačního centra berounské nemocnice. Pavilon rehabilitačního centra se skládá ze tří propojených budov, které chtěl investor zabezpečit kvalitním přístupovým systémem. Hlavním požadavkem investora bylo vysoké zabezpečení vstupu do jednotlivých částí centra s možností správy přístupů. Komplexní řešení požadavků investora přinesla kombinace bezdrátové technologie AperioTM s drátovým řešením a čtečkami EM Marine právě od společnosti GOLDCARD.  Investor si vybral AperioTM především z důvodu jednoduchosti montáže na dveřní křídlo. 40 ks AperioTM E100 a 20 ks čteček EM Marine chrání vstupní dveře do prostor pro zaměstnance, do pokojů pacientů a do společných prostor.