Integrovaná řešení otevírání dveří ve volnočasových a veřejných objektech

Bezpečný a pohodlný provoz jsou hlavní požadavky pro zabezpečení sportovních center.

Veřejné objekty musí být otevřené veřejnosti, ale současně musí být dobře chráněné proti vetřelcům, krádežím, vandalismu a požárům. Výrobky musí někdy také splývat s historickou architekturou nebo moderními skleněnými konstrukcemi.
Sportovní centra, stadiony, koncertní sály a muzea, to jsou jen některé z veřejných objektů, které vyžadují řešení nouzových únikových cest vybavených zařízeními pro panikový východ. Bezpečnost pro návštěvníky mohou zajistit i únikové elektrické zapadací plechy či nouzová uvolňovací tlačítka, současně lze využít i řešení kontroly přístupu zabraňující vstup veřejnosti do nepřístupných prostor.

Refereční stavby

V roce 2014 byly do O2 Arény v Praze dodány panikové hrazdy, které zaručí bezpečný a pohodlný provoz objektu.Řešení zajišťuje plynulý chod v nouzových situacích.

Do objektu Fóra Karlín v Praze dodala společnost ASSA ABLOY v roce 2014 elektromechanické samozamykací zámky, dveřní otvírače s horní montáží a vnější štíty pro paniková kování.

Tréninková hokejová hala v Třinci byla v roce 2015 osazena dveřními zavírači s horní montáží a panikovými zadlabacími hrazdami. Oba druhy produktů jsou certifikovány dle ČSN. Kombinace těchto produktů zajišťuje hladký průběh při průchodu všech návštěvníků a díky flexibilnímu nastavení je možné docílit řešení, které je žádoucí.

Do herního unikátního centra pro rodiny s dětmi - BRuNO Family park v Brně dodala své produkty společnost ASSA ABLOY. Skříňky v centru chrání 327 kusů zámků Locker lock RFID,