Průmyslový sektor musí mít pod kontrolou mnoho bezpečnostních problémů

Produkty dodávané do průmyslových a technických objektů musí být dostatečně robusní, aby dokázaly odolat extrémním povětrnostním vlivům.

Technická infrastruktura a průmyslový sektor potřebují pro běžný provoz zabezpečení a řešení kontroly přístupu. Četné bezpečnostní výzvy, jako například ochrana citlivých výzkumných, vývojových a výrobních prostor, přístupová práva či extrémní povětrnostní podmínky jsou problémy, které mohou v objektech výrobního sektoru nastat. Proto je důležité, aby stavby byly zajištěny elektronickými systémy kontroly, systémy generálního klíče, panikovými hrazdami na nouzových východech či dalšími bezpečnostními zařízeními. Všechny tyto produkty zajištují vstup pouze povolaným osobám. Požadavky na zabezpečení se mohou lišit v závislosti na typu provozní činnosti (například výzkum a vývoj, skladování paliv nebo energie) a na velikosti a umístění objektu.

Referenční stavby

Areál společnosti Erwin Junker Grinding Technology v Holicích zvolil dveřní zavírače od ASSA ABLOY. Produkty byly dodány v roce 2014. Dveřní zavírače s horní montáží je možné využít pro levé i pravé dveře a rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření je plynule nastavitelná.

V letech 2011 - 2015 probíhala spolupráce ASSA ABLOY se společností Bosch Diesel v Českých Budějovicích. Během tohoto období byl naistalovaný systém generálního FAB +CLIQ, mechatronický systém má funci nastavení dočasného přístupu. Použít lze pro objekty s požadavkem maximální flexibility přístupových práv.

Na konci roku 2014 dodala společnost ASSA ABLOY 3 klíčové kabinety Traka S serie do továrního komplexu dánského hračkářského koncernu Lego v Kladně. V klíčových kabinetech budou uloženy klíče pro všechny budovy areálu. Investor si vybral klíčové kabinety Traka S serie především díky široké nabídce softwarových nadstaveb. Software Traka 32 obsahuje GSM komunikátor, který pošle administrátorovi SMS při nenavrácení klíčů v daném časovém intervalu.
Klíčový kabinet Traka S serie má 20 klíčových pozic včetně iFobů, standardně PIN klávesnici, s uzamčením iFobů, TCP/IP síťovou kartu pro komunikaci s řídícím softwarem. Pro Lego byly klíčové kabinety rozšířeny o 10 pozic včetně uzamykatelných iFobů, celkem tedy bude v každém ze tří kabinetů Traka S 30 pozic.

Společnost MAPEI, která je jedním ze světových lídrů v produkci lepidel a stavební chemie, má 70 poboček a 64 výrobních hal po celém světě. V rámci modernizace kancelářské budovy v Olomouci se vedení společnosti rozhodlo osadit dveře moderním přístupovým systémem. Ve výběrovém řízení zvítězila právě ASSA ABLOY se svým bezdrátovým systémem kontroly vstupu AperioTM.
ASSA ABLOY dodala 23 kusů štítového kování AperioTM E100, které jsou napojené na celkem 6 komunikačních HUBů. Celý systém AperioTM je integrován do přístupového systému GCS 7800 od společnosti GOLDCARD. Kombinace bezdrátové technologie AperioTM a přístupového systému GCS 7800 přináší vysokou úroveň zabezpečení s možností flexibilní správy přístupů.