Systém inteligentních schránek

/Local/CZ/oneweb%202.0/produkty/p%c5%99%c3%adstupov%c3%a9%20syst%c3%a9my/Traka/skrine.jpg

Inteligentní řešení Traka Locker chrání Vaše zařízení a majetek pomocí bezpečného uložiště s RFID technologií. Je vhodné pro uchování s možností nabíjení cenných zařízení jako notebook, tablet, měřící přístroje, speciální nástroje, mobilní terminál včetně identifikace konkrétního zařízení. Umožňuje správu a vedení historie zápůjček daných zařízení.

Traka poskytuje velmi účinný způsob řízení přístupu a i možnost jeho sledování. Traka podporuje vyšší úroveň odpovědnosti uživatele díky kompletní historii práce s daným zařízením. Lépe lze dohledat aktuální stav a využívání sledovaného zařízení.

Systém vytvoří úplnou kontrolní stopu o pohybu uschovaného majetku. Další funkce jako omezení doby používání daného zařízení a včasného vrácení. Systém umí oznámit opožděné vrácení. Události a alarmy je možné reportovat a jsou uloženy v systému pro případné další použití. Je možné zaznamenat drobné závady i nefunkční nebo chybějící zařízení.

Inteligentní Locker Traka jsou nabízeny v různých tvarech i velikostech. Jednotlivé systémy mohou pojmout tablet, notebook, anebo sloužit jako osobní či modulární skříně. Traka Locker nabízí i možnost dobití zařízení v době uschování, jeho identifikaci pomocí technologie RFID. Přístup do systému lze nastavit různými způsoby: PIN, kartou, otiskem prstu nebo kombinací.

Zařízení jsou vhodná pro uschování:

  • mobilního telefonu
  • notebooku
  • tabletu
  • mobilního terminálu
  • zbraně
  • měřící přístroje
  • speciální nástroje
  • a cenné osobní věci