Traka Web

/Local/CZ/oneweb%202.0/produkty/p%c5%99%c3%adstupov%c3%a9%20syst%c3%a9my/Traka/Traka-software-web.jpg

Traka Web je pokročilé řešení centrální správy pro Traka Touch klíčové kabinety a Lockery. Podporuje téměř všechna uživatelská koncová zařízení, na kterých je možné spustit prohlížeč včetně telefonů, tabletů a PC. Traka Web umožnuje spravovat neomezené množství klíčových svazků a zařízení.

SW pro pokročilou správu klíčů a zařízení

Traka Web je nejmodernější generace SW pro konfiguraci a správu s vylepšenými funkcemi a nástroji pro údržbu. Hlavní výhodou je snadná instalace, moderní grafické rozhraní pro uživatele a škálovatelná vzdálená správa než kdykoliv předtím.

Traka

Výhody

  • Vše je bez problémů přístupné a to včetně jednoduchého, rychlého a efektivního přístupu ke klíčovým svazkům a sledovaným zařízením.
  • Plná kontrola (audit) – uchovává kompletní historii všech klíčových svazků, zařízení a všech akcí s nimi.
  • Podporuje velké množství reportů a pomáhá k lepšímu využití vašich cenných zařízení.
  • Okamžitá notifikace pro specifické akce se sledovanými zařízeními včetně možné notifikace včas nevrácených položek.
  • Systém dokáže spravovat tisíce lockerů nebo klíčových kabinetů skrze počítačovou síť.
  • Inovativní integrační rozhraní Traka umožní propojení s vašim existujícím systémem kontroly vstupu ACS.
  • Ovládání je lokalizováno do českého jazyka.

 

Funkce

Rezervace položek
Tato funkce umožnuje rezervaci položek pro konkrétní položku v konkrétním čase.  Příklad: auto z vozového parku společnosti může být rezervováno pro konkrétní den a uživatele, aby si klíče nemohl vzít někdo jiný.

Emailové notifikace
Uživatel může nastavit notifikace libovolnému uživateli pro akce s klíčovým svazkem či zařízením nebo v případě jeho včasného nevrácení. Příklad: pokud správce nevrátí generální klíč na konci směny, tak lze informovat zodpovědného manažera o jeho nevrácení.

Vlastní zprávy
Funkce vlastních zpráv umožnuje zobrazit libovolný text před odebráním nebo při návratu klíče nebo zařízení. Příklad: Uživatel může být informován o nutnosti dotankovat vozidlo po využití. Toto je výborná možnost na notifikaci uživatele, když je potřeba vykonat specifickou činnost pro konkrétní klíč/zařízení.

Logování poruch
Uživatel může v případě problému či poruchy sledovaného zařízení, vozidla nebo stroje zapsat závadu a zodpovědná osoba je ihned informována emailem o závadě. Pokud je závada definována jako vážná, pak je položka zablokována pro běžné uživatele do odstranění závady. Na základě vážné chyby lze zabránit další škodě, plýtvání pracovního času nebo zranění.

Stav paliva
Uživatel může zadat stav nádrže při návratu pro lepší správu vozového parku. Systém tyto informace zaznamená a uloží pro pozdější možné reportování. Zodpovědná osoba může například zajistit dotankování na základě reportu nebo notifikace.

Vzdálenost
Při vrácení uživatel uvede počet ujetých kilometrů nebo celkový počet ujetých km.

Poloha vozidla
Uživatel při návratu zadá informaci o zaparkovaném vozidle, aby bylo možné dalšího uživatele o umístění vozu informovat a urychlit tak výdej dalšímu uživateli.

Důvod zápůjčky
Při vyzvednutí nebo vrácení vozidla je možné vybrat jeden z přednastavených důvodů odebrání klíčů k vozidlu. Pokud firma využívá správu vozového parku je tak možné informovat uživatele o výměně pneumatik, servisu vozidla, dotankování a dalších vašich důvodech.

Předání položky
Pokud položku musí vyzvednout jiný uživatel nebo si položku během dne předávají, tak je možné nastavit osobu, která danou položku má nebo bude mít v držení. 

 

Přístupový plán

Traka Web - přístupový plán

Traka Web podporuje správu Traka klíčových kabinetů a locker systémů Třívrstvá architektura – Datová, aplikační a zobrazovací vrstva umožní účinné využití prostředků a vysokou škálovatelnost systému.

Vše je uložené po ruce a to včetně jednoduchého, rychlého a efektivního přístupu ke klíčům a zařízením. Dále podporuje systém vytváření položek pro jednoduchou správu různých typů zařízení. Systém využívá automatické synchronizace pro všechny změny a zobrazuje průběh synchronizace v podobě semaforu na displeji Touch klíčového kabinetu nebo Lockeru.

Traka Web využívá Microsoft SQL server. Dodává se s řadou přehledů, které vám pomohou lépe využívat prostředky, které chcete ovládat. Zobrazí vám zprávy o činnosti, zprávy o stavu, přehledy o využití, zprávy o výjimkách, zprávy o oprávnění.