Software

/Local/CZ/oneweb%202.0/produkty/p%c5%99%c3%adstupov%c3%a9%20syst%c3%a9my/Traka/Traka%20software.JPG

Traka SW je určen pro správu všech inteligentních přístupových systémů – klíčových kabinetů i lockerů. Software je možné provozovat na jednom počítači, v cloudovém prostředí, na více serverech nebo skrze rozsáhlé počítačové sítě včetně možnosti reportování.

Traka Web
Traka Web je webová aplikace pro správu a administraci Traka Touch klíčových kabinetů a inteligentních schránek a je možné je ovládat skrze téměř jakékoliv zařízení jako telefon, tablet a PC. Traka Web systém je možné spojit s libovolným počtem klíčových svazků a zařízení. Traka Web podporuje nejnovější trendy SW vývoje a funkcí pro správu a konfiguraci.

Traka Touch
Traka Touch poskytuje výjimečné uživatelské rozhraní na 7“ interaktivním barevném dotykovém displeji a prostředníctvím něj nabízí možnost konfigurace, nastavení přístupových práv pro uživatele, zápis individuálních přístupových oprávnění a způsobů autorizace včetně možnosti exportu a importu nastavení a tvorby reportů.

Traka32
Traka32 je možné provozovat na PC nebo síťovém serveru, poskytuje velké množství informací v reálném čase zaznamenané v SQL databázi na serveru.  Traka32 poskytuje velké množství možných reportů k monitorování pohybu všech svazků klíčů, uživatelů a aktivit s tím spojených a umožnuje tak sledovat citlivý pohyb vašich klíčů a zařízení 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok.

SW Traka32 je určen pouze pro rozšíření stávajících instalací u současných zákazníků.