Systémové klíčové kabinety

/Local/CZ/oneweb%202.0/produkty/p%c5%99%c3%adstupov%c3%a9%20syst%c3%a9my/Traka/kabinety-sml.jpg

Poskytují přístup k budovám, zařízení, zabezpečeným prostorům nebo vozovému parku jen těm, kdo má oprávnění. Klíče jsou jedním z nejdůležitějších prostředků Vaší organizace.

Mnoho podniků stále spolehá na standardní předávání klíčů a zapisování o vrácení nebo vypůjčení jednotlivých svazků do knihy. Takové uspořádání se může stát nespolehlivým a neúčinným. Dohledání klíčů pak může být téměř nemožné.

Inteligentní systémy pro management klíčů Traka zajišťují, řídí a kontrolují používání všech svazků klíčů. Traka vytvoří přístup ke klíčům pouze oprávněné osobě. Systém poskytuje kompletní přehled o pohybu klíče. Pomocí reportů a přehledů lze zjistit kdo klíč odebral, vrátil a kdo ho má v současné chvíli. Dotykové systémy Traka Touch mohou pracovat jako samostatné systémy, které nevyžadují připojení k síti, anebo mohou být propojeny a spravovány pomocí software Traka Web. Traka Web umožňuje i další funkce jako správu vozového parku, zápis událostí/poznámek atd. Klíčové kabinety jsou dodávány ve 4 základních velikostech:

  • Série M-Touch: až 40 klíčů*
  • Série S-Touch: až 120 klíčů*
  • Série L-Touch: až 360 klíčů*
  • Série V-Touch: až 5 klíčů

Série S a L je možné rozšířit o další kabinety.

Zabezpečení klíčů nebylo nikdy jednodušší.

* Maximální kapacita s dvojtými stripy.