Kde se používá SMARTair?

 • Univerzity a kampusy
 • Školky/jesle
 • Základní a střední školy
 • Studentské koleje
 • Výzkumné ústavy
 • Školicí střediska
 • Knihovny

Kdo systém používá?

 • Učitelé/zaměstnanci
 • Ubytovaní
 • Studenti
 • Dodavatelé / pracovníci úklidu
 • Další externisté
 • Návštěvníci

Nejčastější požadavky

Systém kontroly přístupu musí zajistit ochranu různých typů dveří a skupin uživatelů při zachování nepřetržitého provozu. Potřebujete takový systém, do kterého budete moci průběžně přidávat další dveře i různé typy dveří a řešit další systémové požadavky tak, aby vaše investice do systému zabezpečení budovy byla ochráněna i do budoucna. Dalším nutným požadavkem je odolnost zámků.

Řešení SMARTair

Výkonné funkce jsou u řešení SMARTair obsaženy již v základu. Disponuje též funkcemi navrženými pro školství a vzdělávání, jako je např.:

 • Elektronická ochrana soukromí, volba „nerušit“ aktivovaná zevnitř místnosti
 • Únik a návrat, kdy přítomní mohou v nouzi rychle opustit prostory, ale s možností se později opět vrátit
 • Přístupová práva s různými druhy využití, např. pro zámky, platby v jídelně, kopírování a další