Kde se používá SMARTair?

 • Města a obce / obecní úřady
 • Radniční budovy a kanceláře
 • Sociální bydlení / Chráněné bydlení
 • Služby pro veřejnost, např. knihovna, tělocvična, sportovní centrum nebo kulturní středisko

Kdo systém používá?

 • Občané
 • Zaměstnanci obecních úřadů
 • Obsluhující personál: cvičitelé ve sportovních centrech, administrativní pracovníci v městských divadlech apod.
 • Externí poskytovatelé služeb / dodavatelé úklidových služeb

Nejčastější požadavky

Vaše prostory jsou rozptýleny po celém městě či obci, a tak vzdálená správa v reálném čase pomáhá správcům majetku zajistit rychlý zásah v kterékoli lokalitě. Pro uživatele systému je třeba zajistit nejrůznější druhy přístupových práv v závislosti na konkrétních prostorách, např. náramky ve sportovních halách nebo flexibilní přístupová práva v chytrém telefonu pro kanceláře. Systém kontroly přístupu musí umožňovat modernizaci za dostupnou cenu.

Řešení SMARTair

SMARTair zajišťuje výkonné funkce kontroly přístupu pro všechny budovy místní samosprávy. K dalším funkcím užitečným pro správu městského majetku patří:

 • Vzdálená správa – monitorování z libovolného místa a zařízení
 • Nástěnné čtečky pro výtahy a obecní parkoviště
 • Uzamykatelné skříňky pro sportovní a kulturní centra
 • Různé typy přístupových práv vč. náramků pro pohodlné používání při sportu

Obraťte se na odborníka a nechte si poradit s nejlepší konfigurací pro vaše podnikání