Kde se používá SMARTair?

Moderní bytové domy s doplňkovými službami, jako např.:

  • Bazény
  • Soukromé zahrady
  • Tělocvičny

Kdo systém používá?

  • Správci nemovitostí
  • Vlastníci nemovitostí / Nájemníci
  • Externí zaměstnanci / Poskytovatelé služeb
  • Návštěvníci

Nejčastější požadavky

Techničtěji zaměření obyvatelé očekávají mobilní řešení namísto staromódních klíčů. Díky správě zámků na dálku v reálném čase mohou zaměstnanci pracovat chytřeji, což vám šetří čas i peníze. Všechny zámky by měly být bezdrátové a s nízkými nároky na údržbu. Integrovaný systém musí zpřístupňovat domácnost i parkoviště pomocí stejných přístupových práv – uložených na fyzickém nosiči nebo virtuálních.

Řešení SMARTair

Elektronická kontrola přístupu SMARTair zlepšuje zabezpečení kteréhokoli bytového domu nebo kancelářské budovy. Součástí tohoto moderního systému jsou i funkce navržené speciálně pro obytné bloky:

  • Virtuální klíče se ukládají a spravují prostřednictvím chytrého telefonu a mobilní aplikace Openow™
  • Dálkové otevírání dveří správci zabezpečení bloku
  • Zámky pro závory na parkovištích a výtahy

Obraťte se na odborníka a nechte si poradit s nejlepší konfigurací pro vaše podnikání