SMARTair™ Wireless Online

/Local/CZ/oneweb%202.0/produkty/p%c5%99%c3%adstupov%c3%a9%20syst%c3%a9my/SMARTair/wireless.jpg
  • Střední až velké instalace
  • Aktualizace přístupových práv a audit v reálném case prostřednictvím komunikačního hubu
  • Možnost vytvoření rozvrhu přístupových práv
  • Funkce otevírání dveří na dálku prostřednictvím PC a softwaru nebo mobilní aplikací
  • Komunikační hub:
  • Spojení TCP/IP s databází, rádiová frekvence 868 MHz pro ovládání dveří, až 30 dveří do
  • Vzdálenosti až 30 m, IP65