SMARTair™ Software

Software
Prostřednictvím softwaru SMARTair™ TS1000 může uživatel spravovat přístupová práva s použitím časových rozvrhu pro různé skupiny uživatelů. Systém nabízí flexibilitu při instalaci: nové dveře, noví uživatelé a nová přístupová práva. Rozvrhy lze snadno kdykoliv začlenit.

Enkodér karet
Slouží ke čtení a zápisu: pomocí karet lze přenášet změny přístupových oprávnění pro jednotlivé uživatele

Přístupová oprávnění

  • Bezkontaktní karty, přívěsky, náramky a čipy
  • Šifrované přístupové údaje jsou k dispozici v různých RFID technologiích – HID iCLASS®, MIFARE Classic nebo DESFire

Programovací zařízení (přenosné):

  • Přenos informací ze software do dveří
  • Aktualizace přístupu, změna oprávnění
  • Nouzové otevření dveří (např. při selhání baterie)
  • Volitelná aktualizace přes USB a z laptopu