SMARTair™ Update on Card

/Local/CZ/oneweb%202.0/produkty/p%c5%99%c3%adstupov%c3%a9%20syst%c3%a9my/SMARTair/update-on--card.jpg
  • Střední až velké instalace
  • Aktualizace přístupových práv prostřednictvím uživatelských karet
  • Nástěnný updater mění oprávnění provedená v SW
  • Možnost vytvoření časových rozvrhů přístupových práv
  • Automatický audit
  • Upozornění na slabou baterii
  • Nástěnný aktualizátor: Připojení TCP/IP k databázi, funkce čtení a zápis oprávnění pro karty s 13,56 MHz