ASSA ABLOY Incedo: Jednotka dveřního modulu

Připojte jednotky dveřního modulu ke svému systému Incedo Business a nakonfigurujte je rychle a bez chyb

Jednotky dveřního modulu představují přemostění mezi vaším systémem řízení přístupu Incedo společnosti ASSA ABLOY a dveřmi se čtečkami s pevnou instalací. Jedna jednotka dveřního modulu může k vašemu systému připojit až dvě dveřní čtečky.

Nabídka čteček ASSA ABLOY zahrnuje různá provedení ve stylu Mullion, Standard a PIN & Prox. Každý model je k rovněž k dispozici s volitelnou možností šifrování technologií Bluetooth Low Energy.

Barevné značení na jednotkách dveřní čtečky Incedo odpovídá výstupům ze čteček ASSA ABLOY a ušetří montážní firmě cenný čas.

Jednotka dveřního modulu zajišťuje napájení dveřních čteček 5 V i 12 V. Jednotlivé výstupy pro zámky podporují provedení „Fail Safe“ i „Fail Secure“. Stavové kontrolky poskytují montážním firmám a personálu údržby okamžitou vizuální technickou zpětnou vazbu.

Spojte se s odborníkem na řešení Incedo