Jaké jsou trendy v oblasti řízení přístupu?

V oblasti řízení přístupu jsou dalším logickým krokem chytřejší, zelenější, propojené a integrované ekosystémy.

Rychlá celosvětová urbanizace a technologické změny ovlivňují každodenní postupy v oblasti zabezpečení a správy přístupu. Lidé očekávají konektivitu a pohodlí všude: moderní život by měl představovat řadu bezproblémových procesů, měl by být pro každého rychlejší a snadnější.

Technologie přístupu – hardware a software – se na to musí připravit.

Inteligentnější budovy

Chytré už nyní, nejen do budoucna. Podle PwC10 je nájemné v inteligentních budovách dnes již o 8 % vyšší a jejich hodnota je vyšší dokonce o 24 %. Každé inteligentní dveře se v inteligentní budově (nebo inteligentní nemocnici) stávají jedním uzlem. Efektivnější správa objektů – včetně citlivého řízení přístupu – umožňuje lepší využití prostoru.

Nakolik pocítí manažeři a uživatelé skutečné výhody inteligentních budov? Odpověď závisí na tom, jak efektivně využijí integraci mezi funkcemi, které jsou v současnosti oddělené.

Zelenější objekty

Trvale udržitelné objekty dávají smysl ekonomicky i eticky. „Komerční objekty představují ve Velké Británii 14 % spotřeby energie a 30 až 50 % této energie je obvykle vyplýtváno,“ popisuje generální ředitel ENGIE Impact Martin Sieh. Energetická účinnost je obzvláště důležitá v Evropě, kde patří jednotkové ceny elektřiny mezi nejvyšší na světě.

Inteligentní města potřebují trvale udržitelná řešení v každém aspektu. Současně vyžadují lepší zabezpečení a rozhodování na základě dat. Není tedy překvapením, že Harvard Business Review píše: „Energie… byla kdysi ztracena hluboko v nákupních výdajích, ale nyní roste na významu a stává se jedním z hlavních faktorů obchodního úspěchu.“

Nástroje pro analýzu dat

Software je novou doménou zabezpečení. „Software pro řízení přístupu bude postupně hrát klíčovou úlohu jako základ budoucích inovací v pokročilých analytických nástrojích [a] zpracování velkých dat,“ tvrdí nedávná zpráva o softwaru pro řízení přístupu organizace IHS Markit Technology. Bez dat a schopnosti je zpracovávat neexistují inteligentní budovy a není možné přesně a v reálném čase měřit trvalou udržitelnost či efektivnost.

Platforma

V mnoha odvětvích – včetně zabezpečení – musí řešení orientovaná do budoucna směřovat nad rámec technologií, zařízení či dokonce systémů. V jednom průzkumu společnosti McKinsey označilo 76 % majitelů podniků „ekosystémy“ za hlavní agenty změn stávajících obchodních modelů.

Díky našemu revolučnímu ekosystému Incedo mohou organizace spravovat veškeré své bezpečnostní a přístupové technologie i technologie objektů z jednoho místa. Dává vám flexibility pro lepší, rychlejší rozhodování na základě konkrétních dat.