Incedo Business, řízení přístupu, které vyžadujete, s flexibilitou, kterou potřebujete

Tento univerzální bezpečnostní systém v sobě spojuje řízení přístupu a bezpečnostní hardware s vámi zvoleným softwarem v jednom škálovatelném prostředí

Způsob, jakým žijeme, pracujeme a pohybujeme se, se neustále vyvíjí. Ve společnosti ASSA ABLOY víme, že bezpečný a pohodlný pohyb osob je velkou výzvou, jejíž důležitost s rostoucí zástavbou také roste. Uvědomujeme si, že způsob, jakým se dnes pohybujeme v inteligentních budovách a jak je používáme, prochází neustálými změnami – a že pro různé osoby jsou zapotřebí různé časy přístupu a různá přístupová místa.

Se změnami přichází potřeba dynamičtějších bezpečnostních systémů. Systémů, které zajistí naši bezpečnost a současně nám nebrání v pohybu. Které využívají dat a konektivity k otevírání nových dveří a zjednodušení našeho každodenního života. A které splňují potřeby našeho rychle se měnícího trhu vyžadující chytřejší zabezpečení.

Systém Incedo představuje novou koncepci zabezpečení, která dělá právě to

Bezpečnostní výzvy našeho světa nikdy nespí – avšak propojení softwaru a hardwaru do jedné platformy připravené na budoucnost nám usnadní jejich splnění.

Organizace potřebují jednotnou, univerzální platformu, která jim zajistí soulad, integraci a jednoduchost. Úkolem technologie je nejen udržet krok, ale udávat tempo, které nám všem přinese chytřejší budoucnost. Také víme, že pokud jde o zabezpečení našich dveří a prostorů, je rozmanitost nade vše.

A v tom vám pomůže systém Incedo Business: systém, který spojuje nabídku špičkových zařízení pro přístup a bezpečnostních řešení od společnosti ASSA ABLOY s flexibilním softwarem a mnoha možnostmi správy.

Pozdravte systém Incedo

Prostředí, které vám poskytne potřebné řízení přístupu, s flexibilitou, kterou potřebujete. Abychom mohli dělat pokroky, provádět změny, vyvíjet se – a pohybovat se. Společně.

Systémy Incedo společnosti ASSA ABLOY jsou vyvinuty tak, aby byly užitečné, flexibilní a aktualizovatelné, což je v dnešním prudce se rozvíjejícím světě nutností. Jsou snadno rozšiřitelné a nekonečně škálovatelné, rychle se instalují a upgradují a rychle uvidíte výsledky. Jsou také dostatečně flexibilní, takže se přizpůsobí nejnovějším technologickým změnám a intuitivně v sobě kombinují zabezpečená, propojená přístupová místa s inteligentními technologiemi identifikace. Představují tak řešení, které myslí na budoucnost a je na ni připraveno. Systém Incedo Business byl vyvinut tak, aby umožnil bezproblémovou integraci s veškerým hardwarem schváleným pro systém Incedo, který před připojením důkladně testujeme pro snazší, spolehlivější integraci hardwaru třetích stran.

Systém Incedo Business usnadňuje život a zvyšuje efektivitu práce všech, od osob odpovědných za instalaci po koncové uživatele. Zde jsou odpovědi na vaše otázky

Správci objektů

High-tech řešení s nejnižšími možnými náklady
Otevřená platforma připravená na budoucnost Incedo Business vám poskytuje nejširší možnou nabídku technologií a funkcí, které splní bezpečnostní potřeby dneška i zítřka. Nabízené flexibilní balíčky nabízejí lepší kontrolu nad rozpočty. Nejmodernější konektivita navíc umožňuje lepší shromažďování dat a rozhodování, takže můžete své zabezpečení a efektivitu objektu neustále a úsporně zlepšovat bez vlivu na kvalitu. Se systémem Incedo se budou vaše podnikání a zabezpečení vyvíjet společně.

Minimalizace prostojů a maximalizace výnosů z investic
Když se potřebujete rychle vyvíjet, vyvíjí se systém Incedo Business s vámi. Tento nový systém kombinující zabezpečení a další systémy správy objektu nabízí snadnou instalaci, aktualizace a upgrady – nejen pro hardware společnosti ASSA ABLOY schválený pro systém Incedo, ale i pro externí dodavatele. Všechny části spolupracují, minimalizují prostoje a efektivně udržují lidi a projekty v pohybu.

Výběr správného dodavatele
S ohledem na neustále se rozvíjející technologie a široké spektrum dodavatelů je stále obtížnější si vybrat nejvhodnější bezpečnostní řešení. Se systémem Incedo Business jsou související rizika a složitost úkolu nižší. Otevřená platforma společnosti ASSA ABLOY, světového lídra v oblasti zamykání dveří, vám umožňuje kombinovat naše nejmodernější systémy Incedo s aplikacemi třetích stran. Tvoří tak integrované, plně škálovatelné řešení, které udrží lidi a projekty v pohybu.

Integrace zabezpečení s dílčími systémy objektu
Systém Incedo Business umožňuje bezproblémovou integraci, protože se jedná o novou otevřenou platformu společnosti ASSA ABLOY, která je plně kompatibilní s hardwarem třetích stran a softwarem pro správu objektů. Poskytuje chytré řešení nabité různými funkcemi pro bezpečnostní potřeby dneška i zítřka. Pracuje pro vás i s vámi, přímo na pracovišti i na cestách, a dává vám naprostou kontrolu nad vašimi objekty z jedné jednotné platformy připravené na budoucnost. Udržujte vše v pohybu díky systému Incedo.

Využijte konkurenční výhody – jděte příkladem, nenásledujte jej
V dnešním konkurenčním prostředí je důležité získat konkurenční výhodu. V oblasti zabezpečení objektů je touto konkurenční výhodou Incedo Business – nový univerzální systém, který v sobě spojuje software a hardware společnosti ASSA ABLOY a externích dodavatelů. Jedná se o naprosto otevřenou platformu s nekonečnými možnostmi, která udržuje lidi a technologie společně v pohybu. Umožňuje tolik potřebnou kontrolu v reálném čase, s nezbytnou flexibilitou a lepší možností rozhodování, kterou potřebujete, abyste ve svém sektoru vynikali.

Montážní firmy

Komplexnost – řešení často vyžadují více technologií a dodavatelů
Jednání s několika dodavateli může být zdrojem nejistoty, rizik a prodlev při realizaci projektu. S uvedením systému Incedo Business společnosti ASSA ABLOY se svět posunul kupředu. Nyní je možné vytvářet kompletní a integrované bezpečnostní systémy rychle, snadno a úsporně. Systém je dokonce kompatibilní s aplikacemi třetích stran a představuje výkonnou platformu připravenou na budoucnost pro různé aplikace, takže se vše pohybuje společně, bez časově náročných prodlev, debat a zmatků.

Čas – nikdy ho není dost, což je způsobeno složitou instalací, nedostatkem podpory a častými prodlevami
Složitá instalace s mnoha technologiemi, nedostatečná podpora, pravidelné prodlevy… těmto výzvám čelí montážní firmy při práci s bezpečnostními systémy. Nyní, s uvedením systému Incedo Business společnosti ASSA ABLOY, se svět posunul kupředu. Umožňuje bezproblémovou integraci uzamykacích zařízení společnosti ASSA ABLOY s hardwarem a softwarem třetích stran hned na první pokus, optimalizuje instalaci a realizaci projektů a pomáhá vám ušetřit čas a úsilí, plnit termíny a překonávat očekávání zákazníků. Se systémem Incedo se všechno pohybuje společně.

Integrace – podniková řešení spolupracují s dílčími systémy, jako jsou CCTV a vzduchotechnika
Systém Incedo Business umožňuje bezproblémovou integraci zařízení ASSA ABLOY a je plně kompatibilní i s hardwarem a softwarem třetích stran, včetně systémů pro správu objektů. Toto chytré řešení plné funkcí pro zabezpečení a další potřeby objektů dnes i zítra představuje jednotné řešení pro více aplikací, včetně uzamykacích zařízení s pevnou instalací i bezdrátových. Systém Incedo zjednodušuje a optimalizuje instalaci a současně přináší koncovým uživatelům další výhody – to vše z jedné platformy připravené na budoucnost. Systém Incedo pomáhá lidem, systémům a zabezpečení v efektivním pohybu kupředu, společně.

Systémoví integrátoři

Integrace více technologií, systémů a protokolů
Incedo Business představuje otevřenou platformu, která se může dále rozvíjet a plnit budoucí provozní požadavky; nabízí nejširší nabídku komponentů a dává vám větší výběr a kontrolu nad rozpočty. Nejmodernější konektivita a řízení dat navíc zvyšují efektivitu a zlepšují rozhodování, takže můžete rozvíjet lidi a zabezpečení společně bez poklesu kvality či zvýšení nákladů.

Upgrady na více platformách
Dokonalá integrace a konektivita vyžaduje řešení s jednotnou platformou, bohaté na funkce. Takovým řešením je systém Incedo Business od společnosti ASSA ABLOY. Je vyvinut tak, aby umožňoval bezproblémovou integraci s veškerým softwarem společnosti ASSA ABLOY schváleným pro systém Incedo, a bude se dále rozvíjet. Budou probíhat komplexní testy s aplikacemi třetích stran, aby se zajistila jeho snadná rozšiřitelnost a nekonečná škálovatelnost s další přidanou hodnotou: schopností spravovat všechny aktualizace z jednoho jediného místa. Se systémem Incedo Business se všechno pohybuje společně a efektivně.

Správa více stran, včetně IT zařízení, zabezpečení a lidských zdrojů
Jednání s mnoha dodavateli a dalšími stranami může být zdrojem nejistoty, rizik a prodlev při realizaci projektů. S uvedením systému Incedo Business společnosti ASSA ABLOY se svět posunul kupředu. Díky kombinaci systému s otevřenou platformou a celého spektra přizpůsobených, chytrých softwarových řešení je nyní možné vytvářet kompletní a integrované bezpečnostní systémy rychle, snadno a úsporně. Brzy bude dokonce kompatibilní s aplikacemi třetích stran a představuje výkonnou platformu připravenou na budoucnost pro různé aplikace, takže se vše pohybuje společně, bez časově náročných prodlev, debat či zmatků.

Správci systémů

Realizace, správa a monitorování specifických bezpečnostních systémů uživatelů a sledování aktualizací všech aplikací
Zapomenutá a stará hesla, neustálý proud přicházejících a odcházejících zaměstnanců, pravidelné aktualizace a nároky plynoucí z monitorování specifických bezpečnostních systémů uživatelů… Incedo Business představuje snadné a pohodlné řešení. Kombinuje bezpečnostní hardware a software od různých dodavatelů do jednoho prostředí a poskytuje požadované funkce v reálném čase a potřebné lepší schopnosti shromažďování dat a rozhodování, to vše z jedné řídicí jednotky. Systém Incedo Business poskytuje inteligentní datová řešení pro všechny dveře, ať už jste na svém pracovišti nebo na cestách, a pomáhá lidem a platformám ve společném pohybu.

Zajištění centralizované, jednotné přehlednosti a kontroly v reálném čase – kdo má přístup a jak jej využívá?
Systém Incedo Business vám umožňuje propojit a ovládat mnoho různých hardwarových a softwarových prvků v rámci jedné platformy nabité funkcemi, posiluje možnosti shromažďování dat pro lepší přehlednost a výkonnost a snižuje komplexnost a objem časově náročných činností, včetně aktualizací a správy několika stran. Současně zajišťuje, že jsou systém a lidé, které chrání, neustále v pohybu, společně a efektivně, čímž zvyšuje produktivitu podniku vaše uspokojení z vykonané práce.

Splněná očekávání s dostupným rozpočtem
Jako otevřená platforma připravená na budoucnost vám systém Incedo Business poskytuje široký výběr technologií a funkcí, které splňují bezpečnostní potřeby dneška i zítřka, zatímco dostupné flexibilní balíčky vám dávají lepší kontrolu nad rozpočtem. Nejmodernější konektivita navíc umožňuje lepší shromažďování dat a rozhodování, takže můžete své zabezpečení a efektivitu objektu neustále a úsporně zlepšovat bez vlivu na kvalitu. Udržujte vše v pohybu díky systému Incedo.

Koncoví uživatelé

Mimořádná ochrana lidí, majetku a informací na základě osvědčených postupů
Systém Incedo Business vám umožňuje bezproblémově propojovat bezpečnostní hardware a software společnosti ASSA ABLOY a dalších poskytovatelů, a vytvořit tak kompletní, moderní systém pro ochranu lidí, majetku a informací. Incedo Business je doplněn spektrem systémů nabitých různými funkcemi, které mezi lidmi posilují pocit bezpečí; přitom pracuje pro vás i s vámi a udržuje všechny společně v pohybu.

Nejlepší hodnota z hlediska investic
Systém Incedo Business představuje platformu připravenou na budoucnost, která se umí přizpůsobit, aby plnila měnící se potřeby – dnes i zítra.

Dynamičtější systémy a lepší kontrola, i na cestách (přes mobil)
Systém Incedo Business představuje otevřenou platformu určenou k posílení možností shromažďování dat v oblasti dveří a umožňuje vám bezproblémově propojit a ovládat bezpečnostní hardware a software od různých dodavatelů. Navíc vám plně certifikované cloudové řešení dává možnost spravovat systém z mobilních zařízení, aby byli všichni v pohybu společně.

Flexibilní a škálovatelný systém

Řízení systému

Platforma Incedo Business společnosti ASSA ABLOY se třemi jedinečnými variantami řízení systému – Lite, Plus a Cloud – je vyvinuta tak, aby poskytla každému zákazníkovi škálovatelné řešení zaměřené na jeho bezpečnostní potřeby.

Bez ohledu na velikost a typ prostor, které chcete zabezpečit, vám Incedo Business nabídne flexibilní variantu řízení přesně podle vašich představ.

>> Více informací o variantě Incedo Business Plus

Software pro konkrétní sektory

Software Incedo Business se vyznačuje výkonným, uživatelsky přívětivým rozhraním vhodným pro prostory téměř všech velikostí.

Systém Incedo se bude rozvíjet a růst. Přidá chytrý software pro daný sektor, včetně řešení optimalizovaných pro malé hotely, vzdělávání, zdravotnictví a další sektory a situace.

>> Více informací o softwaru Incedo Business

Hardware Incedo

Hardware a software v systému Incedo Business harmonicky spolupracují a udržují vaše prostory a majetek v bezpečí – a lidi v pohybu, společně.

Vedle bezdrátových zámků a dalších bezpečnostních technologií ze špičkové nabídky společnosti ASSA ABLOY je systém Incedo připraven i na integraci s externími chytrými řešeními od pečlivě vybraných partnerů.

>> Více informací o hardwaru Incedo Business