Přístupy na světové úrovni pro pacienty, personál i návštěvy ve zdravotnickém prostředí

Ve zdravotnickém prostředí je omezení a monitorování přístupu do určitých prostor v určitých denních dobách klíčem k zajištění bezpečnosti.

Zajištění přístupu, zabezpečení a vysoké kvality zdravotnických služeb současně vyžaduje inteligentní, diskrétní a účinná řešení zabezpečení a správy objektů, která musí být flexibilní, aby dokázala vyhovět nejrůznějším potřebám pacientů, zdravotnického personálu i návštěv z řad veřejnosti.
Zatímco loketní vypínače a antimikrobiální dveřní kliky pomáhají bránit šíření infekcí v chirurgických operačních sálech, v rostorách pro pacienty zajišťují systémy kontroly přístupu a řešení únikových cest potřebnou míru bezpečnosti.