Integrovaná řešení pro vzdělávací prostředí

Prostředí vzdělávacích institucí vyžaduje inteligentní, diskrétní a účinná řešení řízení přístupu.

Zajistit studentům i personálu bezpečné a příjemné prostředí pro učení a práci je to hlavní, co mají vzdělávací zařízení poskytovat. I proto musí být řešení otevírání dveří pro vzdělávací sektor flexibilní, aby dokázal splnit nejrůznější potřeby žáků, studentů i vzdělávacího personálu.
I když je klíčovým prvkem otevřenost, musí být přístup k určitým oblastem monitorován a v některých denních dobách omezen.
Od objektů, v nichž jsou umístěny hlavní vchody a přednáškové sály, po sportovní zařízení nebo studentské ubytovny musí zvolená řešení kontroly přístupu a sledování majetku, systémy únikových cest a zámků fungovat jako celek tak, aby bylo zajištěno odpovídající zabezpečení a ochrana před vloupáním, krádežemi a vandalismem.