Integrovaná řešení otevírání dveří ve volnočasových nebo veřejných objektech

Bezpečný a pohodlný provoz jsou hlavní požadavky pro zabezpečení sportovních center.

Veřejné objekty musí být otevřené veřejnosti, ale současně musí být dobře chráněné proti vetřelcům, krádežím, vandalismu a požárům. Výrobky musí někdy také splývat s historickou architekturou nebo moderními skleněnými konstrukcemi.
Sportovní centra, koncertní sály a muzea, to jsou jen některé z veřejných objektů, které vyžadují řešení nouzových únikových cest vybavených zařízeními pro panikový východ, únikovými elektrickými zapadacími plechy a nouzovými uvolňovacími tlačítky, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků, ale současně mohou využívat i řešení kontroly přístupu zabraňující vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor.