Zabezpečení a řešení kontroly přístupu v průmyslových objektech

Sektor průmyslu a technické infrastruktury řeší četné bezpečnostní výzvy, například extrémní povětrnostní podmínky, ochranu citlivých výzkumných, vývojových a výrobních prostor a různé vchody a úrovně přístupových práv.

Požadavky na zabezpečení se mohou lišit v závislosti na typu provozní činnosti, například výzkum a vývoj, skladování paliv nebo energie a na velikosti a umístění objektu. Zamykací systémy, řešení kontroly přístupu a ochrany života musí zajišťovat flexibilitu, vysokou úroveň zabezpečení a musí být dostatečně robustní na to, aby dokázaly odolat extrémním povětrnostním podmínkám.
Elektronické systémy kontroly přístupu a systémy univerzálního klíče zaručí snadný vstup pro správnou osobu ve správný čas, zatímco zabezpečení je zajištěno v podobě nouzových východů, mechanických zamykacích systémů a bezpečnostních prostředků pro uzamčení strojních zařízení.