Zámky a bezpečnostní systémy v obytných objektech

Zámky a bezpečnostní systémy pro jednotlivé domácnosti a bytové komplexy musí zajistit ochranu proti vloupání a krádeži, a přitom musí být pohodlné a uživatelsky příjemné.

Od bezpečnostních vstupních dveří používajících tradiční mechanické zámky a vložky po nejmodernější digitální dveřní zámky a motorové vložky musí být bezpečnostní řešení pro použití v obytných objektech přizpůsobené individuálním požadavkům na bezpečnost, zabezpečení a pohodlí. Jejich součástí mohou být i CCTV a alarmové systémy.