A161

  • montážní plech k DC140
  • pomocí posunutí montážního plechu A161 je možné změnit sílu dveřního zavírače, aniž by bylo nutné převrtávat otvory