Elektronický klíč EIKey

  • po zasunutí do zdířky automaticky otevře  trezor