Centrální čtecí jednotka

slouží k zabezpečení vstupů do objektu hotelu (hlavní vstup, vstup pro zaměstnance, parking, fitness, atd.)


Externí použití

 • povrchové úpravy shodné se zámkem
 • bezpotenciální reléový výstup
 • interní paměť pro 600 událostí
 • napájení síťovým transformátorem
 • zápustná nebo povrchová montáž
 • možnost použití dešťového akrylátového krytu
 • možnost použití interního vytápění

Interní použití

 • povrchové úpravy shodné se zámkem
 • bezpotenciální reléový výstup
 • interní paměť pro 600 událostí
 • napájení síťovým transformátorem
 • zápustná montáž

Výtahová čtecí jednotka

 • povrchové úpravy shodné se zámkem
 • 7 nezávislých bezpotenciálních reléových výstupů
 • interní paměť pro 600 událostí
 • napájení síťovým transformátorem
 • zápustná montáž