Centrální čtecí jednotka Donna

Centrální čtecí jednotka

  • povrchové úpravy shodné se zámkem
  • bezpotenciální reléový výstup
  • napájení síťovým transformátorem
  • povrchová montáž
  • paměť posledních 1000 událostí
  • slouží k zabezpečení vstupů do objektu (hlavní vstup, vstup pro zaměstnance, parking, fitness, atd.)
  • off-line / on-line verze

 

On-line brána

  • slouží k připojení a sběru dat až ze 30ks on-line čtecích jednotek InHova (připojení TCP/IP nebo RS-232)
  • napájení 24V DC
  • propojení RS-485 s řídícím počítačem