Únikové terminály

Technologie pro únikové cesty od effeff

Elektricky řízené systémy únikových dveří umožňují zamknutí dveří v únikových cestách ve směru úniku. Cílem je kontrolovaná kontrola výstupu, ochrana před zneužitím a dodržování bezpečnostních a regulačních požadavků.

V případě nouze musí být lidé schopni budovu rychle opustit. Zároveň však správci budov chtějí svá zařízení chránit před neoprávněným vstupem – například kvůli prevenci krádeží. To vede ke konfliktu cílů mezi potřebou bezpečné evakuace a požadavkem na ochranu před zneužitím. effeff nabízí několik řešení, která dokážou vyřešit oba problémy.

Elektrické uzamykací systémy effeff pro dveře na únikových cestách představují spolehlivé řešení, neboť díky nim dveře zůstávají uzamčeny a pomocí nouzového tlačítka mohou být v případech nouze snadno uvolněny.

Tato dodatečná ovládací jednotka zároveň funguje jako psychologický prvek odrazující od zneužití. Aby se zajistilo, že systém poskytuje zabezpečení, jsou systémy zabezpečení únikových cest effeff testovány z hlediska shody s německou směrnicí pro elektronic­ké zamykací systémy dveří v únikových cestách (El­tVTR, Richtlinie über elektrische Verriege – lungssys­teme von Türen in Rettungswegen) a jsou zároveň monitorovány.

Elektronicky řízený systém únikových dveří je rovněž testován v souladu s DIN EN 13637:2015. Systém elektronicky ovládaných únikových dveří tak splňuje celoevropské požadavky na elektrickou ochranu únikových dveří.