ABLOY EL460

  • Pro vnitřní i plášťové dveře
  • Lze použít do požárně odolných únikových
  • dveří - režim "fail safe" - zámek je bez napájení
  • oboustranně prostupný = reverzní režim
  • Zámek je vhodný pro použití na dveří do kanceláří, jednacích místností, skladech,technických místnostech, vstupech do budov, požárně odolných dveřích apod.

Certifikace
Trezor test - Bezpečnostní třída 4

  • ČSN EN 1627 - Odolnost proti násilnému vniknutí
  • ČSN EN 179 - Pro únikové východy
  • ČSN EN 1125 - Pro panikové únikové východy
  • ČSN EN 1634-1 - Pro požárně odolné dveře


Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika.

Klika zámků může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem.
Dělený čtyřhran kliky - možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky viz. ovládání prostupu.

Univerzální možnosti nastavení zámku - ovládání prostupu:

0“ – fail secure
Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

1“- fail safe – funkce EPS
Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky