HZ26, HZ27

Slouží k fixaci pasivního křídla dvoukřídlých dveří. Zavřením aktivního křídla dojde k vysunutí trnu do otvoru v podlaze anebo v překladu. Odjištění pružinou po otevření aktivního křídla. Používá se ve spojení s automatickými dveřními ovladači (např. ABLOY DA461, DB001).