ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Společnost ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. je součástí skupiny ASSA ABLOY, předního světového výrobce a dodavatele komplexního řešení uzamykacích dveřních systémů. ASSA ABLOY klade důraz na zabezpečení, bezpečnost a snadné ovládání, tak aby byly splněny všechny potřeby a požadavky uživatelů.

ASSA ABLOY Czech & Slovakia vznikla 1. 9. 2008 spojením dvou vedoucích společností na českém trhu – FAB, s.r.o. a Abloy spol. s r. o., ASSA ABLOY Czech and Slovakia úspěšně pokračuje v zavedené spolupráci se všemi distribučními kanály, projektanty i architekty a nabízí komplexní dveřní vybavení značek FAB, Abloy, Yale, EffEff a VingCard/Elsafe pro domácnosti, firmy, hotely, multifunkční centra atd.

Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia je jedním z úspěšných žadatelů o dotace z evropských fondů. V současné době jsou s finanční podporou fondů Evropské unie, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, realizovány tyto projekty:

Unikátní zámkové systémy PERK a FAB RSG

  1. Upgrade brousící linky
  2. Stroj na kalibrování otvorů a plnění kalených kolíků do bubínků
  3. Automatizace montáže D12_PERK
  4. Zařízení pro laserový a mikroúderový popis
  5. CNC stroj pro obrábění oválných těles cylindrických zámků, včetně přípravy technologie na vybrané díly
  6. Stroj na kalibrování otvorů a plnění kalených kolíků do bubínků
  7. Měřicí přístroj
  8. Čtyřcestný regálový zakladač
  9. Autonomní mobilní robot

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOST ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA S.R.O. (REG.Č. PROJEKTU CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013112) byl spolufinancován Evropskou unií.

Účelem dotace je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, zvýšení jejich kvalifikace. Projekt obsahuje kurzy měkkých a manažerských dovedností a kurzy interních lektorů. Celkem je zapojeno 226 zaměstnanců do vzdělávacích aktivit při poskytunutí dotace v celkové výši 3.983.136 Kč.