ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Společnost ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. je součástí skupiny ASSA ABLOY, předního světového výrobce a dodavatele komplexního řešení uzamykacích dveřních systémů. ASSA ABLOY klade důraz na zabezpečení, bezpečnost a snadné ovládání, tak aby byly splněny všechny potřeby a požadavky uživatelů.

ASSA ABLOY Czech & Slovakia vznikla 1. 9. 2008 spojením dvou vedoucích společností na českém trhu – FAB, s.r.o. a Abloy spol. s r. o., ASSA ABLOY Czech and Slovakia úspěšně pokračuje v zavedené spolupráci se všemi distribučními kanály, projektanty i architekty a nabízí komplexní dveřní vybavení značek FAB, Abloy, Yale, EffEff a VingCard/Elsafe pro domácnosti, firmy, hotely, multifunkční centra atd.

Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia je jedním z úspěšných žadatelů o dotace z evropských fondů. V současné době jsou s finanční podporou fondů Evropské unie, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, realizovány tyto projekty:

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOST ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA S.R.O. (REG.Č. PROJEKTU CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013112) byl spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Projekt obsahuje následující vzdělávací aktivity:

 • měkké a manažerské dovednosti (soft skills)
 • kurzy interních lektorů v oblasti CNC problematiky, Lean metodik a Finančních podnikových procesů

Účelem dotace je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, s cílem proškolit zaměstnance v oblastech souvisejících s jejich náplní práce a prohloubit jejich kvalifikační požadavky na danou roli.

Celkem je zapojeno 226 zaměstnanců do vzdělávacích aktivit.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v celkové výši 3.385.666 Kč.

 


 

Unikátní zámkové systémy PERK a FAB RSG

 1. Upgrade brousící linky
 2. Stroj na kalibrování otvorů a plnění kalených kolíků do bubínků
 3. Automatizace montáže D12_PERK
 4. Zařízení pro laserový a mikroúderový popis
 5. CNC stroj pro obrábění oválných těles cylindrických zámků, včetně přípravy technologie na vybrané díly
 6. Stroj na kalibrování otvorů a plnění kalených kolíků do bubínků
 7. Měřicí přístroj
 8. Čtyřcestný regálový zakladač
 9. Autonomní mobilní robot