Bezpečí českých školáků: Situace se zlepšuje, záleží ale na konkrétní škole

Jak mají české školy zabezpečený vstup? Jasným trendem je přechod k elektronickým systémům – vchodovým čipům, inteligentnímu řízení přístupu, případně ke kamerovým systémům. Situace v jednotlivých krajích i školách se ale značně liší. Záleží na přístupu vedení školy, velký prostor je ale i pro iniciativu rodičů.

Z ankety společnosti Assa Abloy, která proběhla mezi krajskými školskými úřady během srpna 2018, vyplývá, že instalace chytrých zabezpečovacích technologií do škol probíhá v různých regionech odlišným tempem. V Praze, středních Čechách a Libereckém kraji jsou chytré systémy zavedeny již v převážné většině škol. Naproti tomu třeba na jižní Moravě je čipovými systémy vybaveno jen cca 27 % škol.

Iniciativu při instalaci zabezpečovacích systémů má většinou vedení školy. „Mám zodpovědnost za třináct set dětí, zajistit jejich bezpečnost je můj prvořadý úkol,“ komentuje to Petr Drešer, ředitel ZUŠ Adolfa Voborského v pražských Modřanech. V jeho škole funguje komplexní zabezpečovací zařízení firmy ASSA ABLOY – dveře se ovládají čipem nebo kódem na klávesnici, učitelé mohou kontrolovat vchodové dveře i prostřednictvím kamer. „Rozhodně bych doporučoval aspoň základní čipový systém, který si snad může dovolit každá škola,“ radí Petr Drešer. „Bez chytré techniky bych si už dnes zabezpečení ani nedokázal představit.“

Podle bezpečnostního experta Petra Kučery ze společnosti ASSA ABLOY je chytré zabezpečení škol jasným trendem budoucnosti. „Pokud se škola rozhodne přejít na inteligentní přístupový systém, což může být přístup pomocí čipů nebo karet, bezpečnost dětí se takřka okamžitě výrazně zvýší. Zároveň je možné jednoduše řídit a monitorovat přístup zaměstnanců, a to bez nutnosti složité a drahé výměny klíčů.“ Například přístupový systém SMARTAir je přitom možné nasadit bez potíží i v památkově chráněných objektech, státních institucí, bankách, apod. Jeho instalace snižuje náklady na údržbu o 67 %.

Vzhledem k velké samostatnosti jednotlivých škol mohou ale aktivitu převzít i sami rodiče a v případě nespokojenosti se zabezpečením školy vyvinout tlak na její vedení. „Rodiče tyto vymoženosti samozřejmě vítají, protože jim v mnohém usnadňují komunikaci se školou. Vše je rychle dohledatelné a v pozitivním smyslu i oboustranně transparentní. Mohu také potvrdit, že drtivá většina škol výrazně zapracovala na zabezpečení svých budov a prevenci vniknutí nežádoucích osob,“ potvrzuje Miroslav Gajdůšek z odboru školství KÚ Olomouckého kraje. Ve stejném duchu hovoří i Stanislav Jambor z Karlovarského kraje: „Ze strany rodičů žáků jsme nezaznamenali žádnou stížnost, která by se týkala elektronických třídních knih či přístupových systémů. Spíše je pozitivně vnímáno, že si rodič může ověřit, zda jeho dítě je ve škole.“