ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. je nejobdivovanější firmou v České republice v kategorii strojírenství

Po 3. místě z roku 2014 a 2. místě z roku 2015 byla letos ASSA ABLOY zvolena nejobdivovanější firmou v oboru strojírenství v České republice.

Sdružení CZECH TOP 100 každoročně vyhlašuje žebříček 100 nejobdivovanějších firem v České republice. Tento prestižní žebříček hodnotí vývoj firmy, talent management, vývoj nových produktů, inovace či společenskou odpovědnost a je tvořen ve spolupráci s více než 600 odborníky z oboru, manažery a nezávislými experty. V letošním ročníku se zapojilo 1000 firem.

ASSA ABLOY získala tato ocenění hlavně díky inovacím, které začaly již v roce 2005, kdy vyrobila kolem 1,4milionu cylindrických vložek. Za loňský rok těchto se cylindrických vložek vyrobilo téměř 8 milionu a to se stejným množstvím zaměstnaných pracovníků jako v roce 2005. Klíčem k tomuto úspěchu je zavedení efektivních výrobních procesů založených na zvyšování kompetencí a týmové spolupráci. Celý systém je založen na tzv. 4K neboli kvalitě, kompetencích, Kaizenu a kultuře.

Sdružení CZECH TOP 100 sleduje české firmy již od roku 1994 a na základě objektivních měřítek a ve spolupráci s předními odborníky vytváří žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR a 100 obdivovaných firem ČR. Při sestavování těchto žebříčku je zohledněna momentální situace a vývoj české ekonomiky, a proto tyto žebříčky pomáhají k lepší orientaci domácích a zahraničních investorů.

Společnost ASSA ABLOY si velmi váží tohoto ocenění, které ji povzbudilo do dalšího rozvoje a inovací.