Dotační projekty

Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia je jedním z úspěšných žadatelů o dotace z evropských fondů.

V současné době jsou s finanční podporou fondů Evropské unie, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, realizovány tyto projekty:

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOST ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA S.R.O. (REG.Č. PROJEKTU CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013112) byl spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Projekt obsahuje následující vzdělávací aktivity:

  • měkké a manažerské dovednosti (soft skills)
  • kurzy interních lektorů v oblasti CNC problematiky, Lean metodik a Finančních podnikových procesů

Účelem dotace je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, s cílem proškolit zaměstnance v oblastech souvisejících s jejich náplní práce a prohloubit jejich kvalifikační požadavky na danou roli.

Celkem je zapojeno 226 zaměstnanců do vzdělávacích aktivit.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v celkové výši 3.385.666 Kč.

 


Číslo, název a cíl projektů spolufinancovaných Evropskou Unií:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008750
Inovace - Inovační projekt - Výzva III Unikátní zámkové systémy PERK a FAB RSG

Cílem je uvést na trh zámky s lepšími užitnými vlastnostmi. Nové zámky budou dosahovat zvýšené bezpečnosti a ochrany proti vniknutí, či neoprávněnému kopírování klíčů,

Ukončení projektů: r. 2021

Místo realizace projektů: Strojnická 633, Rychnov nad Kněžnou