Výrobní závod

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
výrobní závod Rychnov nad Kněžnou


Název projektu:                                                                    

„Náhrada odmašťovacích přípravků obsahujících VOC“                               

Popis projektu: V rámci projektu dojde k náhradě stávajících mycích stolů určených k používání přípravků obsahujících těkavé organické látky za stoly, ve kterých jsou používány ekologičtější přípravky neobsahující VOC. Instalací nových mycí stolů dojde ke snížení emisí z provozovny o 610 kg VOC ročně. Cílem projektu je snížení emisí těkavých organických látek a tím zlepšení imisní situace v okolí provozu společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Strategie výrobního závodu